• Od minulosti do dnešných dní

  5. november 1815 začina naša škola

  1. september 1961 v dnešnej budove

  1. september 1970 sme opäť gymnázium

  1. september 1995 máme aj osemročnú formu štúdia

  1. september 2000 máme čestný názov GAV

   
 • Vitajte.

  V tomto školskom roku si pripomína naša škola 200 rokov

  od založenia.

   
 • Profesor Andrej Vrábel

  Jednou z najvýraznejších postáv gymnázia v jeho povojnovej histórii bol profesor matematiky a deskriptívnej geometrie Andrej Vrábel. Maturoval na levickom gymnáziu v roku 1929 a od roku 1935 pôsobil v tamojšom profesorskom zbore. Neskôr mu za účasť v SNP bola udelená medaila SNP. Na levickom gymnáziu pôsobil ako profesor až do roku 1976 a dnes sa toto gymnázium nazýva práve po ňom. Ďaľšie informácie o jeho živote si môžete prečítať tu.