• ..

    Uchádzačov o štúdium v 8G pozývame na prijímacie skúšky dňa 9. mája 2016.

    Uchádzačov o štúdium v 4G pozývme na prijímacie skúšky dňa 9. mája 2016 v prvom termíne a dňa 12. mája 2016 v druhom termíne.