• ..

    S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás náhle opustila naša bývalá kolegyňa Mgr. Elenka Skladanová.

    Posledná rozlúčka sa koná v utorok, 7.7.2015, o 13.00 hod. v krematóriu v Leviciach.

     

 

 

 

 

-->