• oznam

    Vážení rodičia,

    pozývame Vás na triedne schôdze Rodičovského združenia, ktoré sa budú konanť dňa 25. 09. 2014 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach Gymnázia Andreja Vrábla na Mierovej ulici a Štefánikovej ulici.