• Naša odysea

  05. 11. 1815  slávnostné otvorenie gymnázia v Leviciach

  15. 11. 1815  začiatok vyučovania v priestoroch piaristického kolégia  (dnes budova rímskokatolíckeho farského úradu)

  leto 1886       sťahovanie školy do novopostavenej budovy gymnázia (dnes budova OA Levice)

  leto 1951       sťahovanie školy do budovy Učiteľského ústavu (dnes budova PaSA Levice)

  1953              sťahovanie školy do budovy II. národnej školy (dnes SOŠ, Ulica sv. Michala)

  1961              sťahovanie školy do budovy meštianske školy (naša súčasná budova)

   
 • ..

  Priatelia GAV, pozývame vás na koncert!

   
 • ..

  Pamätnica s DVD v predaji od 5. novembra 2015 na sekretariáte školy.

  Cena 18,- €

   

   

   
 • ..

  Pozývame vás na seminár o histórii školy.